Käyttöehdot

1. Yleistä

Käyttämällä FeelHobby Oy:n palveluita sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. FeelHobby Oy alaisuudessa olevien palveluiden käyttö edellyttää, että hyväksyt nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan ja sitoudut noudattamaan niitä. Jos käyttäjä ei halua hyväksyä näitä käyttöehtoja, kehotamme olla käyttämättä sivustoa. Verkkosivuston sisältämiin palveluihin voi liittyä myös erillisiä palvelukohtaisia käyttöehtoja. Tällöin näitä verkkosivujen yleisiä käyttöehtoja sovelletaan toissijaisesti.

FeelHobby Oy:llä on oikeus muuttaa verkkosivustojaan ja niiden sisältöä sekä sivuston käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta ja oikeus estää pääsy verkkosivustoille koska tahansa. Verkkosivusto sekä sen sisältö on FeelHobby Oy:n tai kolmansien osapuolten omaisuutta täten sisällön kopiointi tai käyttö ilman FeelHobby Oy:n suostumusta on kielletty.

Verkkosivusto toimii verkkokauppana erilaisten online harrastekurssien välittämiseen. Sivustolla on Asiakkailla mahdollisuus rekisteröityä käyttäjäksi maksutietojen tallentamiseksi. Verkkosivusto on käytettävissä eri päätelaitteilla sekä selaimilla. Toiminnot voivat kuitenkin poiketa toisistaan riippuen käytettävästä päätelaitteesta tai selaimesta.

2. Palvelun käyttö

Asiakkaan tulee olla vähintään 15-vuotias. Kun asiakas käyttää sivustoa, vahvistaa tilauksen tai rekisteröityy sivustolle vahvistaa hän olevansa vähintään 15-vuotias tai että hänellä on vanhemman tai holhoojan lupa palvelun käyttöön. Asiakkaan ostaessa online harrastuskurssin saa asiakas rajoitetun käyttöoikeuden palveluun harrastuskurssille määritellyksi ajaksi online harrastuskurssialustalla. Palvelu aktivoidaan käyttöön yksilöidyille tunnuksille online harrastuskurssialustalla. Asiakas vastaanottaa palvelun ja käyttää tätä omalla vastuullaan. Asiakas vastaa palvelun käyttöön tarvittavista laitteistoista, ohjelmistoista sekä tietoliikenneyhteyksistä - niiden ylläpidosta ja kuluista.

Asiakas on henkilökohtaisesti vastuussa palvelun käytöstä sekä verkkosivuston asianmukaisesta käytöstä. Verkkosivustoa on käytettävä näiden Käyttöehtojen, voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti. Mikäli näitä rikotaan on FeelHobby Oy:llä oikeus estää harkintavallan mukaisesti käyttäjän pääsy verkkosivustolle ilman etukäteistä ilmoitusta tai poistaa käyttäjän rekisteröity käyttäjätili.

3. Rekisteröityminen ja käyttäjätunnukset

Verkkosivustolle on mahdollisuus rekisteröidä henkilökohtainen käyttäjätili. Käyttäjätilin avulla on helpompaa hallita omia tilauksia sekä mahdollisia asiakaspalautuksia. Rekisteröityminen ei ole kuitenkaan edellytys verkkosivuston käytölle vaan voidaan tätä käyttää myös vierailijana. Käyttäjätilin rekisteröidessä käyttäjän on pidettävä itse huoli käyttäjätilin tunnuksen sekä salasanan luottamuksellisesta säilyttämisestä. Käyttäjätiliä ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön.

FeelHobby Oy ei vastaa käyttäjätilin luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli käyttäjätili paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki käyttäjän käyttäjätilillä tehdyt toimet katsotaan kyseisen käyttäjätilin omistajan tekemiksi. Jos käyttäjä havaitsee käyttäjätilin tunnuksen tai salasanan joutuneen toisen henkilön käyttöön on tästä välittömästi ilmoitettava FeelHobby Oy:lle. FeelHobby Oy pidättää oikeuden käyttäjätilin sulkemiseen väärinkäytön estämiseksi. 

Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus poistaa käyttäjätili. Käyttäjätili poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen support@feelhobby.com. Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun FeelHobby Oy on kuitannut käyttäjätilin poistamisesta koskevan pyynnön vastaanotetuksi.

FeelHobby Oy:n verkkosivuston kautta ostetut digitaaliset palvelut tulevat asiakkaille käyttöön erillisen online harrastusjärjestelmän kautta. Asiakkaan vastuulla on itse huolehtia rekisteröityminen kolmannen osapuolen harrastusjärjestelmään. Kolmannen osapuolen ylläpitämään harrastusjärjestelmään sekä siihen liittyviin mahdolliseen rekisteröitymiseen että tunnuksiin ja salasanoihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia palvelun käyttöehtoja.

4. Käyttäjän tuottama sisältö

Käyttäjän tuottaessa sisältöä kuten esimerkiksi kuvia, videoita, tekstejä verkkosivustolle, sitoutuu käyttäjä antamaan FeelHobby Oy:lle täyden, ei-yksinomaisen, ilmaisen ja peruuttamattoman oikeuden käyttää tällaista sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen. Mikäli käyttäjän tuottama sisältö koskee henkilötietoja, FeelHobby Oy voi käyttää tällaista sisältöä FeelHobby Oy:n tietosuojaselosteessa määritetyn mukaisesti.
Käyttäjä vakuuttaa, että sen palveluun kulloinkin tuottama sisältö on käyttäjän itsensä tuottamaa eikä sisältö riko soveltuvia lakeja tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Lisäksi käyttäjä vakuuttaa, että sillä on oikeus antaa FeelHobby Oy:lle oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla. Käyttäjä sitoutuu vastaamaan FeelHobby Oy:n puolesta ja FeelHobby Oy:n niin halutessa omalla kustannuksellaan puolustamaan FeelHobby Oy:tä kaikkia sellaisia kolmansien osapuolten esittämiä vaateita ja vahingonkorvauksia vastaan, jotka johtuvat käyttäjän tuottamasta sisällöstä.

5. Hinnat ja maksutavat

Hinnat palveluille määrittää FeelHobby Oy mahdollisesti yhteistyökumppaneiden kanssa. Hinnat määräytyvät kunkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Voimassa oleva hinta on esitetty online harrastuksen kuvauksessa. Hinta pitää sisällään voimassa olevan arvonlisäveron sekä mahdolliset palvelumaksut. FeelHobby Oy pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa hinnoitteluaan.

Käytettävissä olevat maksutavat ovat FeelHobby Oy:n hyväksymiä. Maksunvälitys toteuttajana sekä maksupalveluntarjoajana toimii Svea Payments Oy yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Hyväksytyt käytössä olevat maksutavat ovat pankkimaksut (kaikki suomalaiset verkkopankit), luottokorttimaksut (Visa, Visa Electron sekä Master Card -kortit) sekä mobiilimaksutavat (Pivo, MobilePay, Masterpass ja Siirto). Tehdyissä maksuissa Svea Payments Oy näkyy maksunsaajana pankkitiedoissa tai luottokorttilaskulla.

Maksutapoihin sovelletaan Svea Payments Oy:n käyttöehtoja jotka tulevat asiakkaan luettavaksi maksun yhteydessä.

6. Vastuunrajoitus

FeelHobby Oy:n verkkosivustoa ja palveluita käyttäessä asiakas hyväksyy sen, että verkkosivustoa ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin asiakkaan omalla vastuulla. Verkkosivusto tarjotaan sellaisena kuin se on eikä FeelHobby Oy ole vastuussa sen toimivuudesta tai keskeytyksettömästä saatavilla olosta. FeelHobby Oy ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat FeelHobby Oy:n palveluiden käytöstä tai käytön estymisestä.

FeelHobby Oy ei myöskään vastaa miltään osin verkkosivustolla esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.

7. Peruuttamisoikeus

FeelHobby Oy:n tarjoamat palvelut eli online harrastukset ovat digitaalisia palveluita joten peruuttamisoikeudet ovat määritelty tämän mukaisesti. Asiakkaalla on lähtökohtaisesti 14 päivän peruuttamisaika. 14 päivää alkaa siitä päivästä, kun osto digitaaliseen palveluun on tehty. Peruutusoikeus on voimassa vain siihen asti, kun digitaalista palvelua ei ole otettu käyttöön. Jos digitaalisen palvelun käyttö on aloitettu asiakkaan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä ei peruutusoikeutta ole. Asiakkaan suostumus katsotaan astuneen voimaan, kun asiakas on aktivoinut kurssilisenssinsä sähköpostitse saadun linkin kautta kurssialustalla rekisteröidylle käyttäjätililleen. Kun kurssilisenssi on aktivoitu saa asiakas tämän myötä oikeuden ja pääsyn digitaalisen palvelun sisältöön määritellyksi ajaksi. Jos asiakas haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan on hänen oltava yhteydessä asiakaspalveluun support@feelhobby.com.

8. Ylivoimainen este

Jos FeelHobby Oy ei pysty täyttämään näissä ehdoissa mainittuja velvollisuuksiaan ylivoimaisen esteen vuoksi, FeelHobby Oy ei ole vastuussa viivästyksistä tai muusta aiheutuneesta haitasta tai vahingosta. Ylivoimaisena esteenä pidetään muun muassa yleisiä työtaistelutoimenpiteitä, sotatoimia, luonnonmullistuksia sekä ongelmia tietoliikenneyhteyksissä.

9. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Palveluntarjoajan ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.

Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, FeelHobby Oy:n ja asiakkaan väliset näitä käyttöehtoja koskevat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa (38/1978) tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne kuluttajan Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

10. Käyttöoikeuden siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle ilman FeelHobby Oy:n kirjallista suostumusta.

11. Käyttöehtojen päivitys

FeelHobby Oy varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa tai päivittää näitä käyttöehtoja. Kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot on saatavilla verkkosivustolla. Jatkamalla Verkkosivuston käyttöä Käyttöehtojen päivityksen jälkeen, käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt Käyttöehdot.

Nämä Käyttöehdot päivitettiin viimeksi 09.06.2020.